Ana Sayfa Künye İletişim
Konular Yayın Akışı Foto Galeri Ziyaretci Defteri Canlı Yayın
Yeni Kayıt Üye Giriş
El Esmau'l Husna Dersi - 80 (El Mu'min - El-Muheymin)
Sitenize Ekleyin :
28-04-2013 tarihinde, 18:27 saatinde eklendi
0 Yorum Yapılmış. Yorum Yapmak İçin Tıklayınız.
Yorumlar
 
Konu Başlıkları
(El Esmau\'l Husna Dersi - 80 (El Mu\'min - El-Muheymin))
01:38:26 Kur’ani çerçevede El-Müheymin
01:22:50 Nietzsche kimdir?
01:20:17 Nihilizm nedir? El-Muheymin değer koyucu demektir ve El-Muheymin’in günümüzde zıddı değer karşıtlığı anlamına gelen nihilizm ideolojisidir.
01:15:28 El-Muheymin, koruyucu otorite demektir ve siyasi bir kavramdır. Otorite zulümle de, baskıyla da, zorla da olabilir. Ama Allah’ın otoriterliği koruyucu otoritedir. Sadece koruyucu olarak sınırlı değildir Allah’ın otoritesi. Koruyucu, değer koyucu ve eşsiz, benzersiz otoritedir. Allah’ın koyduğu değerler tüm insanlık için değişmez değerler olan İslam’dır.
59:36 İman nedir? İmanın değerleri ve özellikleri nelerdir? Güvenlik ve iman ilişkisi nedir? İnsanın içinde yaşadığı kozmik yapının güvenlik kalkanları nelerdir?
58:07 Kur’an’da imanın şartları neler olarak belirtilmiştir? Kur’an beş başlık açmıştır iman konusunda. Kur’an’a göre akıl ve iman ilişkisi nasıldır?
54:54 El-Mü’min olan Allah’ın tecellileri nelerdir? İmanın nitelikleri nelerdir?
52:10 İmanı yargılamak El-Mü’min’in hakkıdır. El-Mü’min’e iman eden biri tekfirci olamaz. Çünkü tekfircilik iman hakkında yargıda bulunmaktır. Bu da Allah’tan rol çalmaktır.
51:20 Mezhep kavgası sadece Sünniler ile Şiiler arasında olmamıştır.
48:22 İtikatta mezhep. Kur’an’a iman etmiş bir mü’mine itikatta mezhebin nedir diye bir soru sorulur mu? İmanın mezhebi olmaz. Mezhep içtihat farklılıklarının olduğu yerde olur. İman içtihadi bir konu mudur?
45:19 Sonuç itibariyle Kur’an epistemolojisinin yerini hurafe kültürü, ilim ve imanın yerin spekülatif bilgi ve itikat almıştır. İman mı itikat mı?
44:35 Bizler Hıristiyanlar gibi günah çıkarmayız, istiğfar ve tövbe ederiz.
36:12 İman nedir, inkar nedir? Mü’min kimdir, müşrik kimdir? Yakin nedir, suizan nedir? Kutsal nedir, hurafe nedir?
34:02 Kur’ani çerçevede El-Mümin ismi
30:00 Tarihsel süreçte rahatlarından vazgeçerek zulüm altında hakkı savunan ve adaleti merkeze yerleştiren o ender insanlar Mutezile olarak adlandırıldı. Onlar kendilerine Tevhid ve Adalet Ehli demişlerdi. Bu insanlar Mutezile ismini verenler onlar adaleti savunuyor diye Allah’ın Kadir isminden yola çıkarak kudrete vurgu yaptılar. Yani Allah’ın ne kadar kadir olduğunu, Allah’ın kudretinin boyutlarını ispatlama yoluna girdiler. Adalet deyince neyden rahatsız oldular ki akıllarına kudret geldi? Allah’ın kudretine vurgu yapanlar kendilerini Allah’ın yeryüzündeki gölgesi olarak gördüler. Allah’ın kudretini büyüttükçe kendilerinin zulümlerini büyüttüler. Oysa Allah’ın buna ihtiyacı mı vardı? Amaç başkaydı.
24:10 Kur’an, ‘Eşref-i Mahlûkat’ kavramının yanından geçmez ve onun yerine ‘Ahsen-i Takvim’ kavramını kullanır. Yine Kur’an’da insanın halifeliği de Allah’a değil yeryüzüne nispet edilir. Dolayısıyla dinini Kur’an’dan öğrenmek yerine gelenekten öğrenenler çok hata yapar.
22:49 Kâinatta insandan başka bir yığın iradeli varlık vardır.
15:30 Allah’ın El-Mü’min oluşunun anlamı nedir? El-Mü’min olan Allah’tan mü’min olmayı öğrenmemiz gerekir.
11:02 Yakin varsı zannın hükmü yoktur. Zan hakikatten hiçbir şey içermez. Buna rağmen yakine erişilemediği ve zanna mecbur kalındığı durumlarda ise hüsnü zan etmek gerekir. Müminin mümine haram olan dört şeyden biri de suizandır. Diğer üçü can, mal ve namustur.
08:48 Fıtri kavramının Doğu ve Batı literatüründeki karşılıkları varoluş ve ontolojik kelimeleridir. Her üçünü söylediğinizde de söylemediğinizde de birileri suizan etmekteler. Ama anlaşılırlık açısından her üçünü de belirtiyorum. Çünkü farklı yerlerden ve kesimlerden takip edenler bulunmakta.
06:05 İman esaslarını belirleyen tek mercii Allah’tır. Zira Allah doğru yola yani hidayete erdirendir. Sizin iman dediğiniz iman değildir, asıl Allah bir şeye iman derse iman olur. Birisi, Allah’ın mü’min tanımına giriyorsa mü’mindir. ‘Emn’in güven içinde olma emin olma anlamları vardır.
04:11 İmanın kaynağını öğrendiğimizde Allah’ın mutlak, sonsuz, sınırsız ve benzersiz güven veren olduğunu öğreniriz.
İlgili Videolar
El Esmau'l Husna Dersi - 83 (El Mukît - El Hasîb)
El Esmau'l Husna Dersi - 82 (El Bârî' - El Musavvir)
El Esmau'l Husna Dersi - 81 (El Cebbâr - El Mütekebbir)
El Esmau'l Husna Dersi - 80 (El Mu'min - El-Muheymin)
El Esmau'l Husna Dersi - 79 (El Kuddûs - Es Selâm)
El Esmau'l Husna Dersi - 78 (El Câmi’ - El-Vasi’)
El Esmau'l Husna Dersi - 77 (El Mubîn - En Nûr)
El Esmau'l Husna Dersi - 76 (Ez Zâhir - El Bâtın)
El Esmau'l Husna Dersi - 75 (El Evvel - El Âhir)
El Esmau'l Husna Dersi - 74 (El Hakem - Eş Şâkir)
ANA SAYFA KÜNYE İLETİŞİM
 ® 2011 -Tefsir Dersi- Sitede bulunun içerikler ve analizler kaynak gösterilerek alıntılanabilir 

Tasarım ve Kodlama : Canliyayin.ORG